Комунальний заклад Жашківської районної ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Жашківського району

     Комунальний Заклад  Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Жашківського району створено за рішенням сесії Жашківської районної ради  від 15.08.2013 року № 3-9/V. На сьогодні у склад ЦПМСД входять: відділення загальної практики-сімейної медицини міста Жашків, сім амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, одна лікарська амбулаторія, двадцять шість ФАПів і ФП району.

Населення, яке обслуговується медичними працівниками ЦПМСД всього 37387 осіб, з них: дорослі – 30278 осіб, підлітки – 1207, діти 0-10 років – 3258, 11-14 років – 2644 особи, 15 років і старші – 31485 осіб, працездатний вік – 19789 осіб, пенсіонери – 11291 особа.

Прийом населення здійснюється згідно графіку роботи лікарів у відділенні ЗПСМ, амбулаторіях і на фельдшерських пунктах сіл району, маломобільне  населення (лежачі хворі, хворі, які не можуть самостійно дістатися лікувального закладу) обслуговується вдома.

На сьогодні штатним розкладом затверджено 26,75 штатних посад лікарів у ЦПСМД при нормативі 36 штатних посад (розрахунок проводився на  населення району).  З них  сімейних лікарів – 12 (з сумісниками), педіатри – 2, терапевти – 3, лікар невролог – 1.

Затверджено штатних посад сестер загальної практики-сімейної медицини у ЦПСМД – 95,75 при нормативі 99,5 штатних посад. Молодший медичний персонал – 24, 5 штатних посад. Всього число посад у цілому у ЦПСМД – 171,75 штатних посад.

Діяльність Центру ПМСД Жашківського району організована у відповідності з діючими наказами МОЗ України.  На виконання наказу МОЗУ від 05.10.2011 року №646 та з метою удосконалення медичного обслуговування мешканців району затверджено  графіки  роботи лікувально-профілактичних підрозділів, які входять у структуру ЦПСМД, «Порядок обслуговування мешканців району ЦПСМД», «Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну та третинну медичну допомогу». На виконання наказу МОЗУ від 04.11.2011 року №756 «Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної допомоги», здійснюються заходи щодо закріплення мешканців району за лікарями ЗПСМ району.

Робота Центру первинної медико-санітарної допомоги полягає в забезпеченні населення  Жашківського району  доступною, безперервною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою.

Медична допомога надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарями  загальної практики-сімейними лікарями і передбачає:

  • надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактики;
  • направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги.